Meditationsforløb for forår 2016Denne lille film var en reklame for et meditationsforløb jeg afholdt i hareskoven i 2016.
På youtube (som nu har banlyst al dansk musik!) skrev jeg:

Det Vilde Liv afholder et meditationsforløb for foråret, som indeholder både Cirkelmeditation i Vanløse og Skovmeditation i Hareskoven. Vi skifter mellem at mediterer i Kolonihaven ved Grøndalsparken, og i Hareskoven eller en anden skov inden for S-tog rækkevidde. Hvis du har lyst til at lære noget om skovmeditation, så er dette forløb noget for dig! Vi laver vandrende meditationer, meditation omkring bål, trommerejser og kraftjagt. Forårsforløbet bliver holdt på torsdage klokken 19 - 21 - ialt 8 gange, fra den 28. april til 30. juni (minus den 5. maj samt den 23. juni). Hvis du ønsker at tilmelde dig hele forløbet koster det 450 kr og skal betales forud på konto: 9860 8929713258. Mærk overførslen med dit navn. Du kan også vælge kun at betale for de gange du ønsker at deltage, og så koster det 80 kr pr gang. Læs mere på: www.detvildeliv.dk