Tripsitning af psykedelisk rejsende

Har du planer om at tage et trip med et psykedelisk bevidsthedsudvidende stof, men er i tvivl om hvordan du kan gøre det på den mest hensigtsmæssige måde? Så er du velkommen til at skrive eller ringe kvit og frit til mig for at få råd og vejledning. Du kan også bestille mig som tripsitter, hvor jeg er tilstede sammen med dig, mens du tager på din indre rejse (på et stof du selv har anskaffet), og jeg tager hånd om alt det praktiske, såsom at have styr på musik og lave the eller passe bålet (hvis det er udenfor), udover at være der som støtte og rejsefælle i den udstrækning du har behov for.

Jeg kan både være tripsitter for dig som enkelt person (Sjælefremkaldelse) og for mindre grupper, der tager på en fælles indre rejse (Sjælefremkaldelses ceremoni eller Mysterierejse), og her bestræber jeg mig for at skabe de rammer der passer til dig/jer, hvad enten du/I ønsker at trippet skal være spirituelt, terapeutisk eller bare rekreativt hyggeligt. Hvis du ønsker at være med i en gruppe, så kontakt mig for yderligere information.

Jeg er 47 år, er uddannet biolog og praktiserende psykonaut. I 31 år ha jeg benyttet og udforsket forskellige psykedeliske stoffer, første gang som 16 årig, og jeg har siden arrangeret og deltaget i mange psykedeliske sessioner. Første intense periode lå fra jeg var 16 til 20 år og senere fra jeg var 28 og indtil nu. I tiden fra 20 til 28 holdt jeg (næsten) pause for at fordøje nogle indtryk og ventede til at jeg var klar igen. Siden 2004 har jeg regelmæssigt arrangeret 1-5 større sessioner pr år med ligesindede, - de fleste sessioner har været med psilocybin-svampe, men også Ayahuasca, San Pedro (meskalin) og LSD har været inde over, og jeg har arrangeret det i lejede hytter, i skoven med bål, som natur-vandreturer eller i private hjem. Det har givet mig erfaring i hvordan man håndterer de forskellige situationer der kan opstå på et trip, og øvet mig i at have overblik over de andre deltagere, selvom jeg har indtaget svampe eller andre psykedeliske substanser.
I de sidste 4 år har jeg arbejdet som tripsitter og tager idag mellem 2 og 4 klienter om måneden.

Det praktiske:
Før jeg tager stilling til, om jeg vil være tripsitter for dig, vil vi have et indledende møde, hvor vi får snakket om hvad du vil med trippet, og hvilken psykedelisk stof du har planer om at rejse på. Det er vigtigt at jeg ved hvad du vil tage, da de psykedeliske stoffer opfører sig forskelligt, og det er ikke alle stof-oplevelser jeg vil være tripsitter for.

Hvis jeg skal være tripsitter for en hel gruppe, vil jeg inden trippet lave møder med jer alle enkeltvis eller få ad gangen, så jeg kender jer, og ved om jeg kan være tripsitter for jer hver især.

Du skal desuden være opmærksom på, at du selv står for at skaffe det psykedeliske stof til dig selv, - det hverken kan eller vil jeg hjælpe dig med, da de fleste psykedeliske stoffer er forbudt i Danmark. Det er derfor dit eget ansvar både at skaffe det og indtage det.

Ring for yderligere information. Alle samtaler og planer om trip vil foregå i dybeste fortrolighed.

Dette er ikke en opfordring til at tage stoffer, men et tilbud om støtte og vejledning til den som alligevel har tænkt sig at tage et psykedelisk stof, for at minimerer de farer der kan ligge i, at kaste sig ud i et trip for første gang.Til toppen