Meditation for arbejdspladser

Trænger du og dine medarbejdere til at få pudset de indre mentale briller, så jeres visioner fremstår tydeligere?
Så kan det være en god ide at lave meditation på arbejdspladsen.
Jeg rykker ud og meditere med jer i en til to timer hvornår det passer jer, og giver jer nogle gode redskaber til hvordan I selv kan vende blikket indad og lade mentalt op i løbet af dagen. Meditationen bliver skræddersyet efter jeres ønsker og behov.Om meditation på arbejdspladsen
I de seneste år er det blevet mere og mere udbredt at bruge meditation på arbejdspladser, som værn mod stress og udbrændthed. Det er dog vigtigt at pointere, at meditation for medarbejdere ikke må bruges som en "lappeløsning", for at dække over urimeligt stressede arbejdsforhold, men er et tilbud til de arbejdspladser der ønsker at skærpe fokus og tilstedeværelse, ved at bringe medarbejderne i kontakt med sig selv og deres egne mentale kilder.

De fleste har hørt om meditationsmetoden mindfulness som på få år er blevet kendt og brugt i erhvervslivet i hele den vestlige del af verden. Mindfulness dækker over en spirituelt barberet udgave af det, som buddhister har praktiseret gennem flere tusind år, og er en række opmærksomhedsøvelser der tager udgangspunkt i nærvær og tilstedeværelse i alle sanser. Mindfulness er altså ikke en ny opfindelse, men dækker over en bred vifte af øvelser inden for meditation, hvor de spirituelle begreber er taget ud. Man kan sige at mindfulness-meditationen ikke pådutter personen nogen form for religiøs retning, men tillader den enkelte at "se for sig selv" gennem at praktisere øvelserne.

Mine meditationsteknikker tager udgangspunkt i det samme nærvær, og er fri af religiøse betragtninger. Visse af mine meditationsmetoder tager dog udgangspunkt i hvad man kunne kalde en spirituel/holistisk forståelse af bevidstheden og dens sammenhæng med verden.

Af meditationsmetoder jeg særligt vil anbefale til arbejdspladser er følgende:


De næste meditationer er også velegnede men tager udgangspunkt i en mere spirituel/holistisk forståelse af bevidstheden:

Vi vil arbejder vi med flere del-meditationer, alt efter hvor lang tid der er til rådighed, og undervejs vil der vil være masser af vejledning og teori. Der vil også blive afholdt tale-runder, hvor man får mulighed for at sætte ord på oplevelsen og få feedback fra mig og hinanden.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så ring eller skriv.Til toppen