Foredrag

Herunder kan du se en række foredrag jeg afholder om forskellige emner til forskellige lejligheder. Alle foredrag kan bestilles ved at rette henvendelse til mig.
Nogle af foredragene er velegnet til oplysning i de ældste klasser i folkeskolen samt gymnasiale uddannelser.

Bevidsthed og psykedeliske stoffer
Hvad er bevidsthed og hvordan opfører den sig? Er den grundlæggende for hele universet eller er den et biprodukt af livets stigende kompleksitet? I løbet af et par timer vil jeg fortælle om, hvordan jeg oplever bevidstheden både ud fra de oplevelser jeg har haft med psykedeliske stoffer, og ved at stille skarpt på betragteren i mig selv gennem et helt liv. Under foredraget vil jeg danne paraleller til kvantefysikkens og fraktal-matematikkens verden og sammenstille det med doktriner fra spirituelle retninger.

Rusmidlernes historie
Mennesket har altid taget rusmidler, men vores bevæggrunde for at gøre det er vidt forskellige. Dog er der en fællesnævner som synes at skinne igennem: lysten til ekstase.
I mange tidlige kulturer er denne lyst til ekstase blevet rendyrket og forfinet som selveste mysteriets kalk hvorfra alting flyder. I andre kulturer er den blevet undertrykt og perverteret. Sikkert er det at folk aldrig holder op med at søge ekstasen, hvad enten deres lyst er fri af skam eller den er sort og ambivalent. ..
I foredraget tager jeg tilhørerne med på en historisk rejse til fjerne og nærer kulturer og gennemgår deres brug af euforiserende planter. Og jeg zomer ind på den vestlige civilisations håndtering af rusmidler og hvad "The War on drugs" betyder for vores måde at indtage rusmidler på i dag.

Skadesreduktion (Harm Reduction, HR) og stoffer
Tør du lade mig tale om stoffer med din klasse? Efter 10 års erfaring som skribent og moderator på psychedelia.dk, tager jeg nu hele skridtet og rykker ud på skoler og gymnasier for at vejlede i brug og misbrug af rusmidler med skadesreduktions for øje. Under foredraget vil jeg fortælle om de erfaringer med rusmidler jeg har gjort mig, både ud fra egne oplevelser og ud fra de menneskeskæbner jeg har mødt på psychedelia.dk. Skadesreduktion (harmreduction HR) refererer til en bestemt type rusmiddel-politik, der i kontrast til den gængse "nul tolerance politik" tilstræber at reducere de skader, der hænger sammen med brugen af psykoaktive stoffer hos personer, der ikke er i stand til, eller ikke ønsker at ophøre med brugen.
Du kan læse mere om min erfaring med rusmidler her: Skribent på psychedelia.dkTil toppen